ข้อมูลโครงการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งสถาบันรัชต์ภาคย์?

8746847

ประกาศแจ้งเพื่อทราบ

1. ทางสถาบันไม่อนุญาติให้  บัณฑิต/มหาบัณฑิต/ญาติและผู้มาร่วมแสดงความยินดีทุกท่าน เข้าจอดรถภายในสถาบัน 

ในวันพิธีรับประสาทปริญญาบัตร วันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2557

2.  สถาบันรัชต์ภาคย์ได้ยกเลิกชุดครุยสีเหลือง  นักศึกษาต้องใช้ชุดครุยสีขาวเท่านั้น อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมชุดครุยที่ถูกต้อง 

3. ปิดรับจองชุดครุย หากบัณฑิต / และมหาบัณฑิต ที่ยังไม่ได้สั่งจองชุดครุย ติดต่อ เบอร์ 02-31982-1-3 ต่อ 213  ก่อนโอนเงิน

4. รับจองสถานที่ขายของที่ระลึกและขายดอกไม้แสดงความยินดี ในวันพิธีประสาทปริญญาบัตรภายในสถาบัน จำนวน 3 ร้าน อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

8425247conpic

ข้อมูลโครงการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งสถาบันรัชต์ภาคย์?

ศูนย์การจัดการศึกษา

นอกสถานที่ตั้ง

ที่ตั้งศูนย์

ชื่อ-สกุลและตำแหน่งผู้ประสานงาน

หมายเลขโทรศัพท์

E-mail / Fax

จังหวัดนครราชสีมา

อาคารรัชต์ภาคย์ ถ.มิตรภาพ  อ.เมือง 

จ.นครราชสีมา

คุณบรรพต เชิดชัย  (ผู้บริหารโครงการ)

081-9774647

rajapark_korat@hotmail.com

Fax : 044-213932

คุณสุรชัย   อธนเอาวภาคย์

081-8783385

จังหวัดชัยภูมิ

สถาบันชัยภูมิบริหารธุรกิจ  อ.เมือง

จ.ชัยภูมิ

ดร.อรอุมา ไชยเศรษฐ (ผู้บริหารโครงการ)

083-0810281

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Fax : 044-830386

คุณประชา ครรชิตจารุสิทธิ์(ผู้ประสานงาน)

044-811331 ต่อ 129

จังหวัดร้อยเอ็ด

โรงเรียนมัธยมวัดธาตุ  อ.เกษตรวิสัย  จ.ร้อยเอ็ด

คุณลักขณา กล้ารบ (ผู้ประสานงาน)

081-0530190

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Fax : 042-722500

จังหวัดยะลา

วิทยาลัยเทคนิคยะลา อ.เมือง จ.ยะลา

ผศ.ดร.เกษม เบ็ญจวงศ์ (ผู้บริหารโครงการ)

073-223311

 Fax : 073-211511

คุณโนริณี เบ็ญจวงศ์ (ผู้ข่วยฯ)

089-4686200

จังหวัดนราธิวาส

โรงเรียนสมานมิตรวิทยา อ.ยีงอ

 จ.นราธิวาส

ผศ.ดร.เกษม เบ็ญจวงศ์ (ผู้บริหารโครงการ)

073-223311

 Fax : 073-223311

คุณโนริณี เบ็ญจวงศ์ (ผู้ช่วยฯ)

089-4686200

จังหวัดลพบุรี

โรงเรียนโปลีเทคนิคลพบุรี อ.เมือง จ.ลพบุรี

(ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นวิทยาลัยเทคโนโลยีลพบุรี)

ดร.ชัยวุฑ ตรึกตรอง (ผู้บริหารโครงการ)

089-9828044

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

คุณชิษณุพงษ์  รัตนพันธ์

089-1099906

จังหวัดสกลนคร

วิทยาลัยการอาชีพ อ.สว่างแดนดิน  จ.สกลนคร

คุณลักขณา กล้ารบ (ผู้ประสานงาน)

081-0530190

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Fax : 042-722500

042-721188

จังหวัดนครศรีธรรมราช

อาคารรัชต์ภาคย์ (นครศรีธรรมราช)

ดร.ชัยวุฑ ตรึกตรอง (ผู้บริหารโครงการ)

089-9828044

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Fax : 075-346672

คุณนริศรา  ผลผลา

083-7037243

 

Social Bookmarks

Twitter Facebook flickr RSS-Feed

Contact us

สถาบันรัชต์ภาคย์
68 ซอยนวศรี 10 ถนนรามคำแหง 21
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

โทร.02-3198201-3  โทรสาร 02-3196710

อีเมล pr@rajapark.ac.th

วันทำการ อังคาร-อาทิตย์ 
เวลาทำการ 8.30-17.00 น.
หยุดทุกวันจันทร์