อาจารย์สนธยา แสงส่อง หัวหน้าหลักสูตรศิลปะการจัดการ สถาบันรัชภาคย์ รับรางวัล EXCELLENT PAPER

อาจารย์สนธยา  แสงส่อง หัวหน้าหลักสูตรศิลปะการจัดการ สถาบันรัชภาคย์ รับรางวัล EXCELLENT  PAPER 

แบ่งปันข่าวสาร

  สถาบันรัชต์ภาคย์เข้าร่วมงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ ๑๗ “สานศิลป์ ถิ่นสองแคว”

  สถาบันรัชต์ภาคย์เข้าร่วมงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ ๑๗  “สานศิลป์ ถิ่นสองแคว”ระหว่างวันที่ ๑ – ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

  แบ่งปันข่าวสาร

   โครงการอบรมการใช้งานการจัดการฐานข้อมูลกลางสถาบันรัชต์ภาคย์

   สถาบันรัชต์ภาคย์จัดโครงการอบรมการใช้งานการจัดการฐานข้อมูลกลางของสถาบัน เพื่อใช้งานการจัดเก็บและสำรองข้อมูลภายในสถาบัน

   โดยจัดอบรมที่สถาบันรัชต์ภาคย์ อาคารช้างคู่ ห้อง 324A เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2560

   แบ่งปันข่าวสาร