งานสถาปนาสถาบันรัชต์ภาคย์ และ งานสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561

แบ่งปันข่าวสาร

  สถาบันรัชต์ภาคย์นำการแสดง“ระบำมณีศรีมันตรารัชต์ภาคย์”และการแสดง “ระบำวิชนี” เข้าร่วมงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 18

  สถาบันรัชต์ภาคย์นำการแสดง“ระบำมณีศรีมันตรารัชต์ภาคย์”และการแสดง “ระบำวิชนี” เข้าร่วมงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 18 ภายใต้ชื่องาน นาฏยปรียานันท์ กึ่งศตวรรษ สนามจันทร์ ศิลปากร จังหวัดนครปฐม

  แบ่งปันข่าวสาร

   โครงการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ สรรพศาสตร์ สรรพศิลป์ ประจำปี 2561

   แบ่งปันข่าวสาร