Category Archives: ข่าวประกาศ

สถาบันรัชต์ภาคย์นำการแสดง“ระบำมณีศรีมันตรารัชต์ภาคย์”และการแสดง “ระบำวิชนี” เข้าร่วมงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 18

สถาบันรัชต์ภาคย์นำการแสดง“ระบำมณีศรีมันตรารัชต์ภาคย์”และการแสดง “ระบำวิชนี” เข้าร่วมงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 18 ภายใต้ชื่องาน นาฏยปรียานันท์ กึ่งศตวรรษ สนามจันทร์ ศิลปากร จังหวัดนครปฐม

โครงการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ สรรพศาสตร์ สรรพศิลป์ ประจำปี 2561

Second Regional Conference on Maharishi Vedic Science in Phnom Penh, Cambodia on December 9th, 2017.

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา ดร.ญาณกร โท้ประยูร และ ดร.จักร์พงษ์ เปี่ยมเมตตา ได้รับเชิญไปนำเสนอผลงานที่ประชุมวิชาการในระดับนานาชาติ และได้รับพระราชทานเครื่องราชเหรือญตราชั้นตัน จากประเทสกัมพูชา ในงาน  Second Regional Conference on Maharishi Vedic Science in Phnom Penh, Cambodia on December 9th, 2017.