Category Archives: ข่าวประกาศ

สถาบันรัชต์ภาคย์ เป็นเจ้าภาพร่วม บำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ เมื่อวันที่ 1 กรกฏาคม 2560

สถาบันรัชต์ภาคย์ เป็นเจ้าภาพร่วม บำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

เมื่อวันที่ 1 กรกฏาคม 2560

การประชุมวิชาการระดับชาติ

จัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2560 ณ หอประชุมใหญ่สถาบันรัชต์ภาคย์

อาจารย์สนธยา แสงส่อง หัวหน้าหลักสูตรศิลปะการจัดการ สถาบันรัชภาคย์ รับรางวัล EXCELLENT PAPER

อาจารย์สนธยา  แสงส่อง หัวหน้าหลักสูตรศิลปะการจัดการ สถาบันรัชภาคย์ รับรางวัล EXCELLENT  PAPER