Category Archives: ข่าวประกาศ

งานสถาปนาสถาบันรัชต์ภาคย์ และ งานสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561

สถาบันรัชต์ภาคย์นำการแสดง“ระบำมณีศรีมันตรารัชต์ภาคย์”และการแสดง “ระบำวิชนี” เข้าร่วมงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 18

สถาบันรัชต์ภาคย์นำการแสดง“ระบำมณีศรีมันตรารัชต์ภาคย์”และการแสดง “ระบำวิชนี” เข้าร่วมงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 18 ภายใต้ชื่องาน นาฏยปรียานันท์ กึ่งศตวรรษ สนามจันทร์ ศิลปากร จังหวัดนครปฐม

โครงการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ สรรพศาสตร์ สรรพศิลป์ ประจำปี 2561