Category Archives: ข่าวประชาสัมพันธ์

“โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ของโรงเรียนร่วมกับสถาบันรัชต์ภาคย์”

คณาจารย์ประจำหลักสูตรและนักศึกษาสถาบันรัชต์ภาคย์ร่วมกับโรงเรียนในสังกัด สพฐ.

“วิทยากรหลักสูตรพัฒนาการวิจัย”(Training for the trainers)

อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาศิลปะการจัดการ บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันรัชต์ภาคย์ เข้ารับเกียรติบัตรรับรองเป็น “วิทยากรหลักสูตรพัฒนาการวิจัย”(Training for the trainers)ภาคบรรยาย ประกอบด้วย ดร.ญาณกร โท้ประยูร , ดร.กรเอก กาญจนาโภคิน จาก พณฯท่าน พล.อ.อ. ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ในพิธีมอบเกียรติบัตร ในมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ(Thailand Research expo 2017) เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2560 ณ ห้อง World ballroom โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนแวนชั่นเซ็นเตอร์กรุงเทพฯ

สถาบันรัชต์ภาคย์ เป็นเจ้าภาพร่วม บำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ เมื่อวันที่ 1 กรกฏาคม 2560

สถาบันรัชต์ภาคย์ เป็นเจ้าภาพร่วม บำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

เมื่อวันที่ 1 กรกฏาคม 2560