Category Archives: ข่าวประชาสัมพันธ์

สถาบันรัชต์ภาคย์ แปรอักษรถวายความอาลัย

ขอเชิญร่วม กิจกรรมโครงการประทีปบูชา มหาราชาในดวงใจ ไทยทั่วหล้า

ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตร

” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ”

ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2559  เวลา 07.00 – 08.00 น.

และร่วมกิจกรรม

“กิจกรรมโครงการประทีปบูชา มหาราชาในดวงใจ ไทยทั่วหล้า”

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2559 เวลา 07.00 – 16.00 น.

ณ หอประชุมใหญ่ สถาบันรัชต์ภาคย์

ทอดกฐินสามัคคีและปลูกต้นศรีมหาโพธิ์ สถาบันรัชต์ภาคย์ โครงการบริหารการจัดการเพื่อการพัฒนายุคใหม่

วันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2559 ทอดกฐินสามัคคีและปลูกต้นศรีมหาโพธิ์ สถาบันรัชต์ภาคย์ โครงการบริหารการจัดการเพื่อการพัฒนายุคใหม่