Category Archives: ข่าวประชาสัมพันธ์

สถาบันรัชต์ภาคย์ เป็นเจ้าภาพร่วม บำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ เมื่อวันที่ 1 กรกฏาคม 2560

สถาบันรัชต์ภาคย์ เป็นเจ้าภาพร่วม บำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

เมื่อวันที่ 1 กรกฏาคม 2560

การประชุมวิชาการระดับชาติ

จัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2560 ณ หอประชุมใหญ่สถาบันรัชต์ภาคย์

สถาบันรัชต์ภาคย์เข้าร่วมงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ ๑๗ “สานศิลป์ ถิ่นสองแคว”

สถาบันรัชต์ภาคย์เข้าร่วมงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ ๑๗  “สานศิลป์ ถิ่นสองแคว”ระหว่างวันที่ ๑ – ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐