บายศรีสู่ขวัญ ต้อนรับนักศึกษาใหม่

ขอเชิญ บุคลากร อาจารย์ นักศึกษาใหม่และ ศิยษ์เก่า และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมสืบสานประเพณี บายศรีสู่ขวัญ ต้อนรับนักศึกษาใหม่ วันอาทิตย์ ที่ 18 กันยายน 2559

แบ่งปันข่าวสาร