ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง ปีการศึกษา2560
“งานประทีปเทิองค์พระทศนาถภูวนัย”
เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีต่อองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรเพื่อให้การดำเนินกิจกรรมบรรลุวัตถุประสงค์ ทางศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
สถาบันรัชต์ภาคย์ จึงขอเชิญท่านให้เกียติร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง
และร่วมส่งกระทงประทีปและเทวีศรีรัชต์ภาคย์เข้าประกวด ในวันอาทิตย์ที่ 5
พฤจิกายน 2560 เวลา 13.00 เป็นต้นไป ณ หอประชุมใหญ่ สถาบันรัชต์ภาคย์