ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมสถาบันรัชต์ภาคย์ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดการแสดงด้านศิลปวัฒนธรรมในโครงการสืบสานและสร้างสรรค์งานศิลปวัฒนธรรมตามรอยพระราชดำริ รัชกาลที่ ๙  ชื่อชุดการแสดง “ข้าวของพ่อตามรอยวิถีแห่งความพอเพียง”   วันที่ ๔ – ๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ ลานศิลปวัฒนธรรม อาคาร ๕๐ ปี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ