เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา ดร.ญาณกร โท้ประยูร และ ดร.จักร์พงษ์ เปี่ยมเมตตา ได้รับเชิญไปนำเสนอผลงานที่ประชุมวิชาการในระดับนานาชาติ และได้รับพระราชทานเครื่องราชเหรือญตราชั้นตัน จากประเทสกัมพูชา ในงาน  Second Regional Conference on Maharishi Vedic Science in Phnom Penh, Cambodia on December 9th, 2017.

ดังข้อข้อความทีมีถึง
Dear Prime Minister, Maria, Ram, Dr Toprayoon, Dr Hankey, Dr Price, and Dr Deans,
Congratulations to you all for your well-deserved awards from King Sihamoni presented by His Excellency Heng Ratana, and once we receive the formal certificates of your awards signed by the King we will forward them to you.”