ติดต่อเรา

สถาบันรัชต์ภาคย์

68 ซ.รามคำแหง 21 (นวศรี) แยก 10 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพ 10310 

โทร. 02-3198201-3
โทรสาร 02-3196710
Email : info@rajapark.eu

ข้อมูลโครงการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งสถาบันรัชต์ภาคย์

ศูนย์การจัดการศึกษา

นอกสถานที่ตั้ง

ที่ตั้งศูนย์

ชื่อ-สกุลและตำแหน่งผู้ประสานงาน

หมายเลขโทรศัพท์

E-mail / Fax

จังหวัดนครราชสีมา

อาคารรัชต์ภาคย์ ถ.มิตรภาพ  อ.เมือง 

จ.นครราชสีมา

คุณบรรพต เชิดชัย  (ผู้บริหารโครงการ)

081-9774647

rajapark_korat@hotmail.com

Fax : 044-213932

คุณสุรชัย   อธนเอาวภาคย์

081-8783385

จังหวัดชัยภูมิ

สถาบันชัยภูมิบริหารธุรกิจ  อ.เมือง

จ.ชัยภูมิ

ดร.อรอุมา ไชยเศรษฐ (ผู้บริหารโครงการ)

083-0810281

cbac.rp@hotmail.com

Fax : 044-830386

คุณประชา ครรชิตจารุสิทธิ์(ผู้ประสานงาน)

044-811331 ต่อ 129

จังหวัดยะลา

วิทยาลัยเทคนิคยะลา อ.เมือง จ.ยะลา

ผศ.ดร.เกษม เบ็ญจวงศ์ (ผู้บริหารโครงการ)

073-223311

 Fax : 073-211511

คุณโนริณี เบ็ญจวงศ์ (ผู้ข่วยฯ)

089-4686200

จังหวัดลพบุรี

โรงเรียนโปลีเทคนิคลพบุรี อ.เมือง จ.ลพบุรี

(ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นวิทยาลัยเทคโนโลยีลพบุรี)

ดร.ชัยวุฑ ตรึกตรอง (ผู้บริหารโครงการ)

089-9828044

rajapark14@gmail.com

nakorn3@gmmail.com

คุณชิษณุพงษ์  รัตนพันธ์

089-1099906

จังหวัดสกลนคร

วิทยาลัยการอาชีพ อ.สว่างแดนดิน  จ.สกลนคร

คุณลักขณา กล้ารบ (ผู้ประสานงาน)

081-0530190

na12lovena@hotmail.com

Fax : 042-722500

042-721188

จังหวัดนครศรีธรรมราช

อาคารรัชต์ภาคย์ (นครศรีธรรมราช)

ดร.ชัยวุฑ ตรึกตรอง (ผู้บริหารโครงการ)

089-9828044

rajapark15@gmail.com

nakorn3@gmmail.com

Fax : 075-346672

คุณนริศรา  ผลผลา

083-7037243

 

 

แบ่งปันข่าวสาร