ร่วมงานกับเรา

1. ตำแหน่งสมุห์บัญชี

  • งานบัญชีทั่วไป ภาษีอากร ต้นทุน สต๊อก
  • มีประสบการณ์การทำงาน

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัคร

 2. ผู้จัดการ/ผู้คุมงานโครงงานก่อสร้าง

  • มีประสบการณ์การทำงาน

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัคร

ส่งใบสมัครมาที่ lux-nitta@hotmail.com  หรือ มาสมัครด้วยตัวเองที่สถาบันรัชต์ภาคย์