ร่วมงานกับเรา

1. ตำแหน่งสมุห์บัญชี

  • งานบัญชีทั่วไป ภาษีอากร ต้นทุน สต๊อก
  • มีประสบการณ์การทำงาน

 2. ผู้จัดการ/ผู้คุมงานโครงงานก่อสร้าง

  • มีประสบการณ์การทำงาน

3. ผู้ช่วยเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย

  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ทุกสาขา
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
  • เงินเดือน 12000 บาท

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัคร

ส่งใบสมัครมาที่ lux-nitta@hotmail.com  หรือ มาสมัครด้วยตัวเองที่สถาบันรัชต์ภาคย์