พิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560

ซ้อมใหญ่ วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2561

รับจริง วันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2561

บัณฑิตและมหาบัณฑิตสามารถเข้ายืนยันและตรวจสอบรายชื่อได้หน้าเวบไซต์สถาบัน

ได้ตั้งแต่ วันที่ 3-31 ตุลาคม 2561

คลิกเพื่อเข้าสู้หน้า >>> ตรวจสอบรายชื่อบัณฑิตรับปริญญาบัตร และยืนยันการเข้าร่วมรับปริญญาบัตร <<<

 ***ระบบออนไลน์จะปิดการยืนยันตัวภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2561***

ส่วนผู้ที่มีความประสงค์จะมายืนยันด้วยตัวเองโดยไม่ผ่านระบบออนไลน์กรุณาติดต่อฝ่ายทะเบียนภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2561

สำหรับผู้ที่ยืนยันผ่านระบบออนไลน์ให้ปริ้นเอกสารรายงานตัวมายื่นในวันที่ 14 ธันวาคม 2561

 

 วัดตัวตัดชุดครุยได้ในวันที่ 20-21 ตุลาคม 2561

เวลา 10.00 -17.00 น. ณ อาคารทรงไทย

(หมายเหตุ: ไม่เสียค่าตัดชุดครุย ถ้ามาตัดในวัน-เวลาที่กำหนด และสามารถเช่าชุดขาว ได้ในราคา 800 บาท ค่ามัดจำ 1000 บาท และรับเงินมัดจำ 1,000 บาท ได้ในวันคืนชุด)