ข้าวของพ่อตามรอยวิถีแห่งความพอเพียง

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมสถาบันรัชต์ภาคย์ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดการแสดงด้านศิลปวัฒนธรรมในโครงการสืบสานและสร้างสรรค์งานศิลปวัฒนธรรมตามรอยพระราชดำริ รัชกาลที่ ๙  ชื่อชุดการแสดง “ข้าวของพ่อตามรอยวิถีแห่งความพอเพียง”   วันที่ ๔ – ๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ ลานศิลปวัฒนธรรม อาคาร ๕๐ ปี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

แบ่งปันข่าวสาร

  สถาบันรัชต์ภาคย์ร่วมกับ ศ.ดร.อรรถวิโรจน์ ศรีตุลา เปิดดูดวงฟรี

  แบ่งปันข่าวสาร

   บัณฑิตวิทยาลัย เปิดการศึกษาหลักสูตรใหม่ “ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (MA)” ภาควิทยานิพนธ์

   บัณฑิตวิทยาลัย เปิดการศึกษาหลักสูตรใหม่ “ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (MA)” ภาควิทยานิพนธ์ ที่ได้ผ่านการรับรองหลักสูตรจาก สกอ.และรับรองคุณวุฒิ และการรับรองปริญญา จาก ก.พ และคณาจารย์ที่มีคุณภาพ ประกอบไปด้วย ดร.ญาณกร โท้ประยูร  ผู้อำนวยการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ดร.กรเอก กาญจนาโภคิน,ผศ.ดร.ปัญญา อนันตธนาชัย ,ผศ.ดร. ชยสร สมบุญมาก ,ดร.จักรพงษ์ เปี่ยมเมตตา 

   แบ่งปันข่าวสาร