การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 13 ประจำปี 2561 สมาคมเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย

แบ่งปันข่าวสาร

  งานประทีปเทิองค์พระทศนาถภูวนัย

  ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง ปีการศึกษา2560
  “งานประทีปเทิองค์พระทศนาถภูวนัย”
  เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีต่อองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

  แบ่งปันข่าวสาร

   ผลการประเมินที่พักหญิงสถาบันรัชต์ภาคย์ ประจำปี ๒๕๕๘, ๒๕๕๙

   ผลการประเมินที่พักหญิงสถาบันรัชต์ภาคย์ ประจำปี ๒๕๕๘, ๒๕๕๙

   เครือข่ายเอาชนะยาเสพติดสถาบันอุดมศึกษาภาคกลางตอนบนจำนวน 46 มหาวิทยาลัย/สถาบัน/วิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยศรีปทุมเป็นแม่ข่าย ดำเนินโครงการเครือข่ายหอพักประสานพลังใจร่วมหยุดภัยยาเสพติดประจำปี ๒๕๕๘, ๒๕๕๙ ได้รับการส่งเสริมจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ที่พักหญิงสถาบันรัชต์ภาคย์มีระบบบริหารจัดการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของยาเสพติดในหอพัก(ที่พัก) “ดีเยี่ยม”

   แบ่งปันข่าวสาร