<< ร่วมงานกับเรา สถาบันรัชต์ภาคย์ >>
เปิดรับสมัคร เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล วันที่เปิดรับ 11 May 2018
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี  สาขาวิชา -
เพศ ชายหรือหญิง
  • อายุ 22 ปี ขึ้นไป
  • จบ ปริญญาตรี ทุกสาขา 
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
  • มนุษยสัมพันธ์ดี   มีความรับผิดชอบสูง
  • เงินเดือน เป็นไปตามโครงสร้างของสถาบัน
เปิดรับสมัคร เลขานุการสำนักอธิการบดี วันที่เปิดรับ 11 May 2018
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี  สาขาวิชา -
เพศ ชายหรือหญิง
  • อายุ 22 ปี ขึ้นไป
  • จบ ปริญญาตรี ทุกสาขา 
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
  • มนุษยสัมพันธ์ดี   มีความรับผิดชอบสูง
  • เงินเดือน เป็นไปตามโครงสร้างของสถาบัน

 


ทุกตำแหน่งสมัครผ่านเว็บไซต์ด้วยตนเอง หรือส่งใบสมัครไปที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล สถาบันรัชต์ภาคย์ 68 ซอยนวศรี 10 ถนนรามคำแหง 21 กรุงเทพฯ 10310 โทร.02-3198201-3
Admin