ขอเชิญชาวสถาบันรัชต์ภาคย์ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา(สี)ภายในสถาบันรัชต์ภาคย์ ครั้งที่ 17
ในวันพุธ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ 2557 ตั้งแต่เวลา 08.30-18.00 น. เป็นการแข่งขขันกีฬาประเพณีประจำปี ณ สนากีฬาภายในสถาบันรัชต์ภาคย์ แข่งขัน 5 ชนิดกีฬา ปาเป้า เทเบิลเทนนิส เปตอง ฟุตบอล แชร์บอล กีฬาเชื่อมสัมพันธ์ที่ดี

ผู้ร่วมกิจกรรม ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ศิษย์เก่า และเครือข่ายภายนอก