นักศึกษาที่ไม่เข้าร่วมการซ่อมรับปริญญา ในวันที่ 9 จะไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมงานพิธีประสาทปริญญาบัตร

วิธีค้นหาชื่อ เมื่อเปิดไฟล์ขึ้นมาแล้วให้กด Ctrl+F หร้อมกัน จากนั้น พิมพ์เลขประจำตัวนักศึกษา หรือชื่อ เพื่อค้นหา