ระเบียบ  ว่าด้วยครุยวิทยฐานะและเข็มวิทยฐานะ

ครุยวิทยฐานะและเข็มวิทยฐานะของสถาบันรัชต์ภาคย์ เป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดลักษณะ ชนิด ประเภท และส่วนประกอบของครุยวิทยฐานะและเข็มวิทยฐานะของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2549 (ฉบับที่2) พ.ศ.2555 รายละเอียดต่อไปนี้

 [collapse id=”collapse_16″]

[citem title=”1.ครุยวิทยฐานะ” id=”citem_17″ parent=”collapse_16″]

ครุยดุษฎีบัณฑิต

เป็นครุยพื้นผ้าโปร่งเม็ดพริกไทยสีขาว ตัวเสื้อผ่าอกตลอดยาวคลุมเข่า มีสำรดรอบขอบที่ต้นแขนและปลายแขน พื้นสำรดทำด้วยผ้ากำมะหยี่สีเขียวกว้างสิบเซนติเมตร ริมพื้นสำรดทั้งสองข้าง
แถบทองกว้างสิบมิลลิเมตรทั้งสองข้าง เว้นระยะเจ็ดจุดห้ามิลลิเมตร มีแถบเงินกว้างห้ามิลลิเมตร
ทั้งสองข้าง เว้นระยะเจ็ดจุดห้ามิลลิเมตร มีแถบทองกว้างสิบมิลลิเมตรทั้งสองข้าง ตรงกลางพื้นสำรด
มีแถบสีประจำคณะกว้างสิบห้ามิลลิเมตร ช่วงหน้าอกมีแถบเฉียงทับบนสำรด ความกว้างของแถบเฉียงสำรดกว้างเจ็ดเซนติเมตร เฉียงสามสิบหกองศา จำนวนสามแถบ พื้นแถบเฉียงมีแถบริมนอกสีทองกว้างสิบมิลลิเมตรทั้งสองข้าง ตรงกลางแถบเฉียงมีสีประจำคณะกว้างสิบห้ามิลลิเมตร ตรงกลางจะติดเข็มตราสัญลักษณ์สถาบันรัชต์ภาคย์ ทำด้วยโลหะวงกลมสีเงิน ติดกลางแถบสักหลาดตรงหน้าอกทั้งสองข้าง

 

ครุยมหาบัณฑิต

เช่นเดียวกับครุยดุษฎีบัณฑิต  มีแถบสีตามคณะ  กว้างสิบห้ามิลลิเมตร  จำนวนสองแถบ

 

ครุยประกาศนียบัตรบัณฑิต

 เช่นเดียวกับครุยมหาบัณฑิต  มีแถบสีเทา  กว้างสิบห้ามิลลิเมตร  จำนวนหนึ่งแถบ

 

ครุยบัณฑิต

 เช่นเดียวกับครุยมหาบัณฑิต  มีแถบสีตามคณะ  กว้างเจ็ดมิลลิเมตร  จำนวนหนึ่งแถบ

 

ครุยอาจารย์ / อาจารย์พิเศษ

 เช่นเดียวกับครุยดุษฎีบัณฑิต มีแถบสีขาวจำนวนสี่แถบ ตรงกลางจะติดเข็มตราสัญลักษณ์สถาบันรัชต์ภาคย์ ทำด้วยโลหะวงกลมสีทอง

 

ครุยกรรมการสภาสถาบัน

ครุยประธานผู้ประสาทปริญญาบัตร , ครุยนายกสภาสถาบันและครุยอธิการบดี เช่นเดียวกับครุยอาจารย์ มีแถบสีทองจำนวนสี่แถบ ตรงกลางจะติดเข็มตราสัญลักษณ์สถาบันรัชต์ภาคย์ ทำด้วยโลหะวงกลมสีทอง

ครุยกรรมการสภาสถาบันเช่นเดียวกับครุยนายกสภาสถาบันและครุยอธิการบดี มีแถบสีเงินจำนวนสี่แถบ ตรงกลางจะติดเข็มตราสัญลักษณ์สถาบันรัชต์ภาคย์ ทำด้วยโลหะวงกลมสีทอง


[/citem]
[citem title=”2.เข็มวิทยฐานะของสถาบัน” id=”citem_3″ parent=”collapse_16″]
มีลักษณะเป็นรูปวงกลม เครื่องหมายตราสัญลักษณ์สถาบันรัชต์ภาคย์ ทำด้วยโลหะสีทองขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางสี่เซนติเมตร
[/citem]
[citem title=”3.การแต่งกายบัณฑิต / มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตชาย” id=”citem_51″ parent=”collapse_16″]

 1.  ผม ทรงสุภาพ ไม่ยาวเกินต้นคอ ไม่รุ่มร่าม ไม่ปิดหน้าด้านซ้าย ( กล้องถ่ายภาพจะอยู่ทางซ้ายมือ )ห้ามทำสีผมที่ไม่ใช่สีดำ/น้ำตาลธรรมชาติและห้ามฉีดสเปรย์สีที่ผมทุกชนิด ตลอดจนห้ามใส่วิกผมและผมปลอมทุกชนิด
 2. ชุดราชปะแตน ( เสื้อแขนยาวสีขาว  กางเกงขายาวสีขาว )
 3. ติดกระดุมตราสัญลักษณ์ของสถาบันรัชต์ภาคย์
 4. ติดเข็มเครื่องหมายตราสัญลักษณ์ของสถาบันรัชต์ภาคย์
 5. รองเท้าหนังสีดำหุ้มส้น ถุงเท้าสีขาว

****  สำหรับบัณฑิต/มหาบัณฑิตที่เป็นข้าราชการ ให้ใส่ชุดเครื่องแบบขาวได้ปกติ
[/citem]
[citem title=”4.การแต่งกายบัณฑิต / มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตหญิง” id=”citem_92″ parent=”collapse_16″]

 1.  ผม จัดแต่งทรงสุภาพไม่รุ่มร่าม ไม่ปิดหน้าด้านซ้าย ไม่มีเครื่องประดับทุกชนิดที่ผม ห้ามทำสีผมที่ไม่ใช่สีดำ/น้ำตาลธรรมชาติและห้ามฉีดสเปรย์สีที่ผมทุกชนิด  ตลอดจนห้ามใส่วิกผมและผมปลอมทุกชนิด แต่หากจำเป็นต้องใช้ที่รัดผม  หนีบผม หรือผ้าคลุมศีรษะ (กรณีแต่งกายของนักศึกษามุสลิม) ควรใช้สีดำเรียบเท่านั้น
 2. สวมชุดสูทสีขาว เสื้อแขนยาว ผูกเนคไทสถาบันรัชต์ภาคย์
 3. สวมกระโปรงสีขาว ทรงสอบ คลุมเข่า
 4. ติดเข็ม และกระดุมเสื้อ เครื่องหมายตราสัญลักษณ์ของสถาบันรัชต์ภาคย์
 5. กรณีบัณฑิตหญิงที่นับถือศาสนาอิสลาม  ผ้าคลุมศีรษะสีดำ
 6. สวมถุงน่องสีเนื้อ รองเท้าหุ้มส้นสีดำสูงไม่เกิน 2 นิ้ว

****  สำหรับบัณฑิต/มหาบัณฑิตที่เป็นข้าราชการ ให้ใส่ชุดเครื่องแบบขาวได้ปกติ
[/citem]
[citem title=”5.สีตามคณะ” id=”citem_12″ parent=”collapse_16″]

คณะบริหารธุรกิจ สีฟ้า
คณะวิศวกรรมศาสตร์  สีเลือดหมู
คณะรัฐประศาสนศาสตร์  สีม่วง
คณะศิลปศาสตร์ สีส้ม
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สีเหลือง
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สีบานเย็น
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู     สีเทา

[/citem][citem title=”6.ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้” id=”citem_35″ parent=”collapse_16″]

ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับระเบียบนี้ ให้อธิการบดีมีอำนาจสั่งการให้ปฏิบัติตามที่เห็นสมควรและถือเป็นที่สุด และให้รายงานสภาสถาบันรัชต์ภาคย์ให้ทราบด้วย
[/citem]
[citem title=”7.สิ่งของต้องห้ามและการตกแต่งเครื่องประดับต้องห้ามในงานพิธีการ” id=”citem_67″ parent=”collapse_16″]

 1. วัตถุโลหะทุกชนิด  อาทิ ปากกา  ดินสอ
 2. กล้องถ่ายรูปทุกประเภทและทุกขนาด
 3. กระเป๋า ถุงผ้า ถุงกระดาษ ทั้งประเภทสะพาย  หนีบ และถือ
 4. บุหรี่ ไปน์ และอุปกรณ์การจุดไฟทุกชนิด
 5. เครื่องมือสื่อสารทุกชนิด เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
 6. ไม่สวมนาฬิกาข้อมือขึ้นรับปริญญาบัตร
 7. เลสข้อมือ  สร้อยข้อมือ  กำไล แหวน ต่างหู  ปิ่นปักผม ดอกไม้ติดผม  ดอกไม้ติดเครื่องแต่งกาย
 8. กระดาษบันทึก กระดาษทิชชู  กระดาษอื่นๆทุกชนิด
 9. แว่นตากันแดดและแว่นตาแฟชั่นใดๆ ทั้งสิ้น ยกเว้น แว่นสายตา
 10. ห้ามทำสีเล็บ  ห้ามติดเล็บปลอม และห้ามไว้เล็บยาวเกินควร

[/citem]
[/collapse]