ประกาศ

ขอให้บัณฑิต และมหาบัญฑิตที่ชำระค่าชุดครุยผ่านทางสถาบัน ให้มารับชุดครุย
ในวันที่ 8 มกราคม 2557 ตั้งแต่เวลา 12.00-19.00 น. ณ อาคารทรงไทย

นักศึกษาที่สนใจใช้บริการร้านแต่งหน้า และ ถ่ายรูปรับปริญญา
สามารถติดต่อและใช้บริการได้ ในวันและเวลาเดียวกัน