พิธีประสาทปริญญาบัตร

ในวันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2557

เวลาตั้งแต่ 7.00 น. – 16.00 น.

คลิกเพื่ออ่านกำหนดการ

***และเรื่องแจ้งให้ทราบ*** 

ทางสถาบันไม่อนุญาติให้  บัณฑิต/มหาบัณฑิต/ญาติและผู้มาร่วมแสดงความยินดีทุกท่าน

เข้าจอดรถภายในสถาบัน  ในวันพิธีรับประสาทปริญญาบัตร วันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2557