ขอเชิญชาวสถาบันรัชต์ ภาคย์ เข้าร่วม

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2558

 

เวลา 13.00- 16.00   ห้องประชุมใหญ่  อาคารทรงไทย

ปีการศึกษา 2558

สำนักบริหารกิจการนักศึกษา

 

5565