ในกรณีที่ บัณฑิต และ มหาบัณฑิต ที่จบการศึกษาภาคปีการศึกษา 2555 แต่ไม่ได้เข้าร่วมพิธีรับปริญญาบัตรด้วยเหตุผลบางประการ

สามารถทำเรื่องขอรับปริญญาบัตรได้ โดยดาวน์โหลดเอกสาร ใบคำร้อง ทว.17 แล้วมายื่นเรื่องที่สถาบัน

[button size=”normal” type=”primary” value=”ดาวน์โหลดใบคำร้อง ทว.17″ href=”https://rajapark.ac.th/2014/wp-content/uploads/2014/01/TV.17.pdf”]