อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาศิลปะการจัดการ บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันรัชต์ภาคย์ เข้ารับเกียรติบัตรรับรองเป็น “วิทยากรหลักสูตรพัฒนาการวิจัย”(Training for the trainers)ภาคบรรยาย ประกอบด้วย ดร.ญาณกร โท้ประยูร , ดร.กรเอก กาญจนาโภคิน จาก พณฯท่าน พล.อ.อ. ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ในพิธีมอบเกียรติบัตร ในมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ(Thailand Research expo 2017) เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2560 ณ ห้อง World ballroom โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนแวนชั่นเซ็นเตอร์กรุงเทพฯ