ดร.ญาณกร โท้ประยูร ประธานหลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต, สถาบันรัชต์ภาคย์ ได้รับเกียรติจาก สมาคม FAI และ  Technocrats Institute of Technology   ในการปาฐกฐาพิเศษ ในหัวข้อ  “An analysis Technology and Development and change of tourism cities in The Lao People’s Democratic Republic and The People’s Republic of China(Xishuangbanna)”  ในงาน   International Conference on Emerging Trends on Computing Technology & Management-2019.Applied Science Engineering & Management, Technocrats Institute of Technology is organizing an International Conference on Emerging Trends on Computing Technology & Management-2019, Bhopal, MP ณ ประเทศอินเดีย ระหว่างวันที่ 7-9 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา