สถาบันรัชต์ภาคย์ได้ขอรับบริจาคสิ่งของ ข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำดื่ม เพื่อร่วมนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดอุบลราชธานี โดยส่งผ่านไปทางมูลนิธิร่วมกตัญญู  สาขาวัดหัวโพง จากนั้นคณะคณาจารย์และนักศึกษา นำแจกันดอกไม้  และลงนามถวาย  พระพร แด่ “พระเจ้าวรงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ” ณ โรงพยาบาลจุฬา สภากาชาติไทย   เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2562