เมื่อวันที่  30 ธันวาคม 2562 ดร.ญาณกร โท้ประยูร ได้รับเกียรติจาก WCISE 2nd  WORLD CONFERENCE ON INNOVATIONS IN MANAGEMENT, SCIENCE AND ENGINEERING DECEMBER 29-30, 2019 , ในหัวข้อ Integral Elements of Development Thailand Tourism 4.0 ที่ RRADISSON BLU PLAZA BANGKOKKHLONG TOEI, BANGKOK, THAILAND, ADISSON BLU PLAZA BANGKOK