เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ดร.ญาณกร โท้ประยูร ได้รับเกียรติรับรางวัลคนดีเด่นแห่งปี “เพชรสุบรรณ” โดยได้รับเกียรติจากหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ประธานพิธีมอบรางวัลที่จัดขึ้นโดยมูลนิธิสร้างสรรค์สังคมไทย ณ หอประชุมไปรษณีย์ไทยห้องแสตมป์ทอง.” กรุงเทพมหานคร , ทางคณจารย์และนักศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท หลักศิลปศาสตร์ สาขาศิลปการจัดการ ขอร่วมแสดงความยินดีในครั้งนี้ด้วย