โครงการบริหารการจัดการเพื่อการพัฒนายุคใหม่

โครงการบริหารการจัดการเพื่อการพัฒนายุคใหม่
Administration Management for Development Project

รับสมัครศึกษาต่อ

สนใจสมัครเรียนได้ วันอังคาร- วันอาทิตย์ ซ.รามคำแหง 21 แยก 10 อาคาร สถาปัตยเวช ชั้น 2ห้อง 221 B

โทร. 0816555419,081-4316982, 0891066861,0877847888 หรือ 02-3198201-3 ต่อ 221

 

อาจารย์ ดร.ธนชาติ ประทุมสวัสดิ์
ประธานโครงการฯ

โครงการบริหารการจัดการเพื่อการพัฒนายุคใหม่ สถาบันรัชภาคย์ (Facebook Fan Page)

1443152009815

คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

1443152006472-2คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

MPA , MED ไปดูงานประเทศเวียดนาม วันที่ 25-28 เมษายน 2557

 

 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สัมนาเศรษฐกิจพอเพียง ป่าชายเลนอ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี

 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ปฐมนิเทศ ณ สวนผึ้งราชบุรี

 

หลักสูตร ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาสัมมนาวิชาการ ทิศทางการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน ณ สถาบันรัชต์ภาคย์

 

ทอดกฐินสามัคคีและปลูกต้นศรีมหาโพธิ์ สถาบันรัชต์ภาคย์ โครงการบริหารการจัดการเพื่อการพัฒนายุคใหม่