การขอตำแหน่งทางวิชาการ‏

>>ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการขอตำแหน่งฯ<<

 

ขั้นตอนการขอตำแหน่งทางวิชาการ สถาบันรัชต์ภาคย์

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

แบบขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการเพื่อขอดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

แบบขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการเพื่อขอดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์

แบบขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการเพื่อขอดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์