ตารางเรียนผ่านระบบออนไลน์

หากนักศึกษาใช้งานผ่านทางโทรศัพท์สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต ให้ทำการดาวน์โหลด
แอพพลิเคชั่น virtual classroom จากทาง

App Store สำหรับ IOS และ Play Store สำหรับ Android

หลังจากติดตั้งแล้วให้นักศึกษาเข้าใช้งานลิงค์ผ่านทางเว็บไซต์สถาบันได้เลยระบบจะทำการใช้งานแอพลิเคชั่นให้อัตโนมัติ

สำหรับอาจารย์

ตารางเรียน ดาวน์โหลด

ขั้นตอนวิธีการเข้าเรียนผ่านระบบออนไลน์