สถาบันรัชต์ภาคย์

Categories
ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศ ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม

วันที่ 29 เมษายน 2565 วันครบรอบสถาปนาสถาบันรัชต์ภาคย์

วันที่ 29 เมษายน 2565 วันครบรอบสถาปนาสถาบันรัชต์ภาคย์

วันที่ 29 เมษายน 2565 วันครบรอบสถาปนาสถาบันรัชต์ภาคย์อายุครบ 27 ปี

Categories
ข่าวประกาศ ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม

สืบสานประเพณีไทยวันสงกรานต์ 2565

สืบสานประเพณีไทยวันสงกรานต์ 2565

หลักสูตรศิลปศาสตร์ สาขาศิลปการจัดการ สถาบันรัชภาคย์ จัดกิจกรรมสรงน้ำพระ และรดน้ำดำหัวขอพรอาจารย์ผู้ใหญ่ เพื่อสืบสานประเพณีไทยฉลองเทศกาลสงกรานต์ หรือวันปีใหม่ไทย 2565
โดยมี คณะอาจารย์ในหลักสูตรฯ ร่วมอวยพรแก่นักศึกษา เพื่อความเป็นสิริมงคล และมีความสุขชุ่มฉ่ำกายใจตลอดปี 2565

Categories
ข่าวประกาศ ข่าวประชาสัมพันธ์

งานสัมมนา “ไทยรวมพลังดับภัยไวรัสโควิด 19 ด้วยการจัดการสุขภาพแบบองค์รวมและฟื้นฟูเศรษฐกิจประชาชน”

งานสัมมนา “ไทยรวมพลังดับภัยไวรัสโควิด 19 ด้วยการจัดการสุขภาพแบบองค์รวม และฟื้นฟูเศรษฐกิจประชาชน”

ในยุคโควิด เราจะ “อยู่เป็น อยู่รอด ได้อย่างไร…” วันอาทิตย์ที่ 19 กันยายน 2564 เวลา 10.00 – 12.00 น. มีคำตอบ!! 
กับ งานสัมมนาเชิงบูรณาการ “ ไทยรวมพลังดับภัยไวรัสโควิด 19 ด้วยการจัดการสุขภาพแบบองค์รวม และฟื้นฟูเศรษฐกิจประชาชน”
พบกับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ที่จะมาร่วมหาทางออกให้กับประชาชนคนไทย ในยุคโควิด19

  • นายแพทย์ คำนวณ อึ้งชูศักดิ์ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ เชี่ยวชาญด้านระบาดวิทยา
  • ดร.ราชวิกรม อาทิตย เจริญรัชต์ภาคย์ อธิการบดีสถาบันรัชต์ภาคย์
  • นาวาอากาศเอก อธิคุณ คงมี ผอ. องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
  • นายแพทยธาริต มงคล นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ครอบครัว
  • คุณศรัณยู ชเนศร์ กรรมการรองเลขาธิการหอการค้าไทย