สถาบันรัชต์ภาคย์

Categories
ข่าวประกาศ ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม

เนื่องในวันคล้ายวันเกิดท่านผศ.ดร.ราชวิกรม อาทิตย์ เจริญรัชต์ภาคย์ อธิการบดีสถาบันรัชต์ภาคย์ 4 ต.ค. 2565

เนื่องในวันคล้ายวันเกิดท่านผศ.ดร.ราชวิกรม อาทิตย์ เจริญรัชต์ภาคย์ อธิการบดีสถาบันรัชต์ภาคย์ 4 ต.ค. 2565

Categories
ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศ ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม

วันที่ 29 เมษายน 2565 วันครบรอบสถาปนาสถาบันรัชต์ภาคย์

วันที่ 29 เมษายน 2565 วันครบรอบสถาปนาสถาบันรัชต์ภาคย์

วันที่ 29 เมษายน 2565 วันครบรอบสถาปนาสถาบันรัชต์ภาคย์อายุครบ 27 ปี

Categories
ข่าวประกาศ ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม

สืบสานประเพณีไทยวันสงกรานต์ 2565

สืบสานประเพณีไทยวันสงกรานต์ 2565

หลักสูตรศิลปศาสตร์ สาขาศิลปการจัดการ สถาบันรัชภาคย์ จัดกิจกรรมสรงน้ำพระ และรดน้ำดำหัวขอพรอาจารย์ผู้ใหญ่ เพื่อสืบสานประเพณีไทยฉลองเทศกาลสงกรานต์ หรือวันปีใหม่ไทย 2565
โดยมี คณะอาจารย์ในหลักสูตรฯ ร่วมอวยพรแก่นักศึกษา เพื่อความเป็นสิริมงคล และมีความสุขชุ่มฉ่ำกายใจตลอดปี 2565

Categories
ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศ ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม

ภาพ การแข่งขันหมากรุกสากล สถาบันรัชต์ภาคย์ ครั้งที่ 1

ภาพ การแข่งขันหมากรุกสากล สถาบันรัชต์ภาคย์ ครั้งที่ 1

ภาพการแข่งขันหมากรุก สถาบันรัชต์ภาคย์ ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมใหญ่ วันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 มีผู้เข้าร่วมแข่งขัน 110 คน

Categories
ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศ ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม

วันครบรอบการสถาปนาสถาบันรัชต์ภาคย์ ประจำปี 2562

งานวันครบรอบการสถาปนาสถาบันรัชต์ภาคย์ วันอังคารที่23เมษายน 2562 ประจำปี 2562