Categories
ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศ ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม

ภาพ การแข่งขันหมากรุกสากล สถาบันรัชต์ภาคย์ ครั้งที่ 1

ภาพ การแข่งขันหมากรุกสากล สถาบันรัชต์ภาคย์ ครั้งที่ 1

ภาพการแข่งขันหมากรุก สถาบันรัชต์ภาคย์ ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมใหญ่ วันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 มีผู้เข้าร่วมแข่งขัน 110 คน

Categories
ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศ ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม

วันครบรอบการสถาปนาสถาบันรัชต์ภาคย์ ประจำปี 2562

งานวันครบรอบการสถาปนาสถาบันรัชต์ภาคย์ วันอังคารที่23เมษายน 2562 ประจำปี 2562

Categories
ข่าวกิจกรรม ภาพกิจกรรม

งานประทีบบูชาอยุธยารำลึก ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง

ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2561 ณ อาคารทรงไทย สถาบันรัชต์ภาคย์

Categories
ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศ ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม

ทอดกฐินสามัคคีและปลูกต้นศรีมหาโพธิ์ สถาบันรัชต์ภาคย์ โครงการบริหารการจัดการเพื่อการพัฒนายุคใหม่

วันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2559 ทอดกฐินสามัคคีและปลูกต้นศรีมหาโพธิ์ สถาบันรัชต์ภาคย์ โครงการบริหารการจัดการเพื่อการพัฒนายุคใหม่