Categories
ข่าวประกาศ ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าววิชาการ

สถาบันรัชต์ภาคย์ ร่วมเป็นเจ้าภาพในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ เมืองกัวร์ ประเทศอินเดีย

สถาบันรัชต์ภาคย์ ร่วมเป็นเจ้าภาพในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ เมืองกัวร์ ประเทศอินเดีย โดยนำคณาจารย์จากสถาบัน ร่วมการนำเสนอผลงาน ในงาน ประกอบไปด้วย 
  
1) ดร.ญาณกร โท้ประยูร
2) ผศ.ดร.ชยสร สมบุญมาก
3) ดร.จักร์พงษ์ เปี่ยมเมตตา
4) อ.นฐมล น่านโพธิ์สรี
5) อ.กุศุมามาลย์ ปัจฉิมสวัสดิ์
6) ดร.ชัยอนันต์ ตรีไพบูลย์  
7) อ.อัครกฤษ นุ่นจันทร์   
8) ดร.ธันยนันท์ จันทร์ทรงพล

ในงาน 2nd India-Greater Mekong Sub Region International Conference 2019″merging trends in Tourism, Entrepreneurship and Management”27-29 November 2019 ณ Sanskruti Bhavan, Directorate of Art & Culture,Patto, Panaji, Goa-403001,India 

Categories
ข่าวประกาศ ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าววิชาการ

อาจารย์ทวีศักดิ์ แสงเงิน อาจารย์กุสุมามาลย์ ปัจฉิมสวัสดิ์ และ ดร.อาทิตย์ อินต๊ะแก้ว ได้ต้อนรับคณะจากวิทยาลัยเซ็นเทเรซ่า

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน 2562 อาจารย์ทวีศักดิ์ แสงเงิน อาจารย์กุสุมามาลย์ ปัจฉิมสวัสดิ์ และ ดร.อาทิตย์ อินต๊ะแก้ว ได้ต้อนรับคณะจากวิทยาลัยเซ็นเทเรซ่า จากรัฐอุตระประเทศ อินเดียที่มีอาจารย์และนักศึกษารวม 35 ท่าน มีการตกลงจัดทำความร่วมมือทางวิชาการ บรรยากเต็มไปด้วยความอบอุ่นและได้รับการขอบคุณในไมตรีที่เกิดขึ้น

1

Prof. Dr.Dmello Marietta

Psychology

2

Prof. Dr.Darapu Lumbini Devi

Bio-Chemistry

3

Prof. Dr.Gudipudi Rani

Botany

4

Prof. Dr.Nanduri Gayatri Devi

Chemistry

5

Prof. Dr.Gollapalli Radhika

Computer Science

6

Prof. Dr.Pedarla Madhavi

English

7

Prof. Domathoti Fathima Rani

English

8

Prof. Dr.Mohammad Ume Salma

Hindi

9

Prof. Dr.Gandi Mary Vijaya Ratna Kumari

History

10

Prof. Dr.Kosaraju Venkata Padmavati

Home Science

11

Prof. Dr.Mallavarapu Inyasamma

Management

12

Prof. Dr.Pudota Sunila Rani

Microbiology

13

Prof. Dr.Anduri Padmavathi

Microbiology

14

Prof. Dr.Pachimalla Jyothi Kumari

Nutrition

15

Prof. Dr.Paranjothy Mary Celine Rose

Physical Education

16

Prof. Dr.Raghumanda Sravani

Categories
ข่าวประกาศ ข่าวประชาสัมพันธ์ ด้านการวิจัย ข่าววิชาการ

ขอเชิญร่วมอบรมเชิงสัมมนาสมัยใหม่

วันเสาร์ที่ 22 – วันอาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม 2561 ณ หอประชุมใหญ่สถาบันรัชต์ภาคย์ 

ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

Categories
ข่าวประกาศ ข่าวประชาสัมพันธ์ ด้านการวิจัย ข่าววิชาการ

สถาบันรัชต์ภาคย์เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมการเตรียมความพร้อม การจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 5

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา สถาบันรัชต์ภาคย์เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมการเตรียมความพร้อม การจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 5  และการประชุมเครือข่ายวารสารเพื่อผลักดันขึ้นสู่ฐาน TCI ที่ประกอบไปด้วย มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว  สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย วิทยาลัยพุทธโสธร จังหวัดฉะเชิงเทรา มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี , คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต ,บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

Categories
ข่าวประกาศ ข่าวประชาสัมพันธ์ ด้านการวิจัย ข่าววิชาการ

ศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2560

วันนี้ ศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. ดร.ญาณกร โท้ประยูร ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาเพื่อการพัฒนาแห่งสถาบันรัชต์ภาคย์ และ ตำแหน่งประธานคณะกรรมการอนุฝึกอบรมสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย พร้อมคณะผู้บริหารของสมาคมนักวิจัยโดยการนำของ ศาสตราจารย์ ดร.ธรรมศักดิ์ พงศ์พิชญามาตย์ ที่ประสานงานการเข้าพบคารวะ และรายงาน ความสำเร็จของโครงการต่างๆ ตามนโยบายรัฐบาล