สถาบันรัชต์ภาคย์

Categories
ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศ ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าววิชาการ ภาพกิจกรรม

กิจกรรมการประกวดสุนทรพจน์ ภาษามลายูระดับชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2559

กิจกรรมการประกวดสุนทรพจน์ ภาษามลายูระดับชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2559

เพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมแข่งขันในระดับนานาชาติ ณ ประเทศมาเลเซีย
Categories
ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศ ข่าวประชาสัมพันธ์ งานวิจัย บทความทางวิชาการ ภาพกิจกรรม

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2559 สถาบันรัชต์ภาคย์ ศูนย์ยะลา จัดสอบปกป้องสารนิพนธ์

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2559 สถาบันรัชต์ภาคย์ ศูนย์ยะลา
จัดสอบปกป้องสารนิพนธ์ของนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา จำนวน 9 คน