สถาบันรัชต์ภาคย์

ภาพ การแข่งขันหมากรุกสากล สถาบันรัชต์ภาคย์ ครั้งที่ 1

ภาพการแข่งขันหมากรุก สถาบันรัชต์ภาคย์ ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมใหญ่ วันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 มีผู้เข้าร่วมแข่งขัน 110 คน