สถาบันรัชต์ภาคย์

ดร.ราชวิกรม อาทิตย เจริญรัชภาคย์ (อธิการบดี สถาบันรัชภาคย์) ให้สัมภาษณ์วิทยุครอบครัวข่าว ส.ทร.FM 106 MHz. " โควิด-19 กับการจัดการสุขภาพองค์รวมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี"

ดร.ราชวิกรม อาทิตย เจริญรัชภาคย์ (อธิการบดี สถาบันรัชภาคย์) ให้สัมภาษณ์ผ่านวิทยุครอบครัวข่าว ส.ทร.FM 106 MHz. ” โควิด-19 กับ การจัดการสุขภาพองค์รวมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี” ในรายการ โค้ชเปลี่ยนชีวิต ปี 5 วันเสาร์ที่ 28 สิงหาคม เวลา 8.009.00 น. กับ อ.เอ Think Plus (ณัฐโภคิน ฤกษ์พล)