สถาบันรัชต์ภาคย์

สืบสานประเพณีไทยวันสงกรานต์ 2565

หลักสูตรศิลปศาสตร์ สาขาศิลปการจัดการ สถาบันรัชภาคย์ จัดกิจกรรมสรงน้ำพระ และรดน้ำดำหัวขอพรอาจารย์ผู้ใหญ่ เพื่อสืบสานประเพณีไทยฉลองเทศกาลสงกรานต์ หรือวันปีใหม่ไทย 2565
โดยมี คณะอาจารย์ในหลักสูตรฯ ร่วมอวยพรแก่นักศึกษา เพื่อความเป็นสิริมงคล และมีความสุขชุ่มฉ่ำกายใจตลอดปี 2565