สถาบันรัชต์ภาคย์

Categories
ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศ ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าววิชาการ ภาพกิจกรรม

กิจกรรมการประกวดสุนทรพจน์ ภาษามลายูระดับชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2559

กิจกรรมการประกวดสุนทรพจน์ ภาษามลายูระดับชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2559

เพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมแข่งขันในระดับนานาชาติ ณ ประเทศมาเลเซีย

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2559 โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สุวัฒน์  วัฒนวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
สถาบันรัชต์ มาเป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้องประชุมใหญ่ สถาบันรัชต์ภาคย์ ศูนย์ยะลา
โดยมีผู้เข้าร่วมประกวดจากสถาบันต่างๆ จำนวน 9 คน