Categories
ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศ ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพข่าวโครงการการแข่งขันฟุตบอลรัชต์ภาคย์ลีกคัพครั้งที่ ๑๙ พุธ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๙

ฝ่ายกีฬาจัดโครงการการแข่งขันฟุตบอลรัชต์ภาคย์ลีกคัพครั้งที่ ๑๙ เป็นประเพณีสืบทอดกันมา โดยได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจากอธิการบดีสถาบันรัชต์ภาคย์ ดร.ราชวิกรม อาทิตย เจริญรัชต์ภาคย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร อาจารย์วราภรณ์ เจริญรัชต์ภาคย์  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ดร.ประวิทย์ ทองศรีนุ่น

จัดการแข่งขันวันพุธที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๑๘.๐๐ น. – ๒๐.๓๐ น. บริเวณสนามลานปูนเอนกประสงค์ หน้าอาคารทรงไทย สถาบันรัชต์ภาคย์  เลขที่ ๖๘ ซอยนวศรี ๑๐ ถนนรามคำแหง ๒๑ แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐

ทีมชนะเลิศได้ครองแชมป์รับถ้วยรางวัลชนะเลิศคือทีมชุมชนรุ่งมณีพัฒนา อยู่ถนนรามคำแหง ๓๙ เทพลีลา แยก ๔  ทีมรองชนะเลิศอันดับ ๑ คือทีม อาทิตย์ อยู่ย่านพระราม ๙  ผลการแข่งขันทีมชุมชนรุ่งมณีพัฒนา ชนะ ทีมอาทิตย์ ๔ ประตูต่อ ๑ ครึ่งแรก ๒ ประตูต่อ ๐ เป็นการแข่งขันด้วยสปิริตของเกมส์การแข่งขันกีฬา นักกีฬาได้แสดงความสามารถอย่างเต็มที่เป็นเกมส์การแข่งขันที่สนุกสนาม มีโอกาสด้วยกันทั้งสองทีมขึ้นอยู่กับทีมใดมีความเฉียบคมกว่ากัน

ผู้มอบถ้วยรางวัลชนะเลิศ อาจารย์ธีรพงษ์ มณีโชติ ทำหน้าที่รักษาการผู้อำนวยการสำนักบริหารกิจการนักศึกษา หัวหน้าฝ่ายกีฬา ให้กับทีมชุมชนรุ่งมณีพัฒนาโดยมีนายประเด็น เขียวจันทร์เป็นผู้จัดการทีม ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่คนสวนของสถาบันรัชต์ภาคย์  ทีมรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ คือทีมอาทิตย์โดยมีนายอาทิตย์ สีสุขเป็นผู้จัดการทีม ซึ่งเป็นทีมงานศูนย์การศึกษาเกี่ยวข้องกับสถาบันรัชต์ภาคย์เช่นกัน

ฝ่ายกีฬาโดยอาจารย์ธีรพงษ์  มณีโชติ ขอขอบคุณ ๑) อธิการบดีสถาบันรัชต์ภาคย์ ดร.ราชวิกรม อาทิตย เจริญรัชต์ภาคย์ ๒)รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร อาจารย์วราภรณ์ เจริญรัชต์ภาคย์  ๓)รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ดร.ประวิทย์ ทองศรีนุ่น ๔) คุณธัยนันท์ โภคาพัฒนเสถียร ผู้จัดการหอพักนักศึกษาหญิงและเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินสถาบันรัชต์ภาคย์ช่วยสนับสนุนช่วยเหลือโครงการ ๕) นายประเด็น  เขียวจันทร์ เจ้าหน้าที่คนสวน เป็นผู้จัดการทีมรุ่งมณีพัฒนา  ๖) นายอาทิตย์  สีสุขเป็นผู้จัดการทีมอาทิตย์ ๗) นายณัฐพล  เจริญสุข ผู้อยู่ในวงการกีฬา ปฎิบัติงานที่สำนักงานเขตบางพลัด เสียสละมาทำหน้าที่ผู้ตัดสิน ๘) นักกีฬา  ผู้ชม  ผู้เชียร์และ ๙) อธิ การบดีสถาบันรัชต์ภาคย์ ดร.ราชวิกรม อาทิตย เจริญรัชต์ภาคย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร อาจารย์วราภรณ์ เจริญรัชต์ภาคย์  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ดร.ประวิทย์ ทองศรีนุ่น ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ตลอดถึงผู้ให้กำลังใจทุกคน

ส่วนจัดการแข่งขัน เตรียมงาน ประสานงาน คือฝ่ายกีฬา โดยอาจารย์ธีรพงษ์  มณีโชติ