สถาบันรัชต์ภาคย์

Categories
ข่าวประกาศ ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าววิชาการ

อาจารย์ทวีศักดิ์ แสงเงิน อาจารย์กุสุมามาลย์ ปัจฉิมสวัสดิ์ และ ดร.อาทิตย์ อินต๊ะแก้ว ได้ต้อนรับคณะจากวิทยาลัยเซ็นเทเรซ่า

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน 2562 อาจารย์ทวีศักดิ์ แสงเงิน อาจารย์กุสุมามาลย์ ปัจฉิมสวัสดิ์ และ ดร.อาทิตย์ อินต๊ะแก้ว ได้ต้อนรับคณะจากวิทยาลัยเซ็นเทเรซ่า จากรัฐอุตระประเทศ อินเดียที่มีอาจารย์และนักศึกษารวม 35 ท่าน มีการตกลงจัดทำความร่วมมือทางวิชาการ บรรยากเต็มไปด้วยความอบอุ่นและได้รับการขอบคุณในไมตรีที่เกิดขึ้น

1

Prof. Dr.Dmello Marietta

Psychology

2

Prof. Dr.Darapu Lumbini Devi

Bio-Chemistry

3

Prof. Dr.Gudipudi Rani

Botany

4

Prof. Dr.Nanduri Gayatri Devi

Chemistry

5

Prof. Dr.Gollapalli Radhika

Computer Science

6

Prof. Dr.Pedarla Madhavi

English

7

Prof. Domathoti Fathima Rani

English

8

Prof. Dr.Mohammad Ume Salma

Hindi

9

Prof. Dr.Gandi Mary Vijaya Ratna Kumari

History

10

Prof. Dr.Kosaraju Venkata Padmavati

Home Science

11

Prof. Dr.Mallavarapu Inyasamma

Management

12

Prof. Dr.Pudota Sunila Rani

Microbiology

13

Prof. Dr.Anduri Padmavathi

Microbiology

14

Prof. Dr.Pachimalla Jyothi Kumari

Nutrition

15

Prof. Dr.Paranjothy Mary Celine Rose

Physical Education

16

Prof. Dr.Raghumanda Sravani