สถาบันรัชต์ภาคย์

Categories
ข่าวประกาศ ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าววิชาการ

สถาบันรัชต์ภาคย์ ร่วมเป็นเจ้าภาพในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ เมืองกัวร์ ประเทศอินเดีย

สถาบันรัชต์ภาคย์ ร่วมเป็นเจ้าภาพในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ เมืองกัวร์ ประเทศอินเดีย โดยนำคณาจารย์จากสถาบัน ร่วมการนำเสนอผลงาน ในงาน ประกอบไปด้วย 
  
1) ดร.ญาณกร โท้ประยูร
2) ผศ.ดร.ชยสร สมบุญมาก
3) ดร.จักร์พงษ์ เปี่ยมเมตตา
4) อ.นฐมล น่านโพธิ์สรี
5) อ.กุศุมามาลย์ ปัจฉิมสวัสดิ์
6) ดร.ชัยอนันต์ ตรีไพบูลย์  
7) อ.อัครกฤษ นุ่นจันทร์   
8) ดร.ธันยนันท์ จันทร์ทรงพล

ในงาน 2nd India-Greater Mekong Sub Region International Conference 2019″merging trends in Tourism, Entrepreneurship and Management”27-29 November 2019 ณ Sanskruti Bhavan, Directorate of Art & Culture,Patto, Panaji, Goa-403001,India