Categories
ข่าวกิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพงานพิธีประสาทปริญญาบัตร สถาบันรัชต์ภาคย์ ประจำปีการศึกษา 2561

จัดขึ้นที่ หอประชุมใหญ่ สถาบันรัชต์ภาคย์ เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2562