สถาบันรัชต์ภาคย์

การชำระค่าเล่าเรียน

ให้ชำระโดยตรงที่ ชื่อบัญชี สถาบันรัชต์ภาคย์

 1. ธ.กรุงเทพ สาขาหัวหมาก เลขที่บัญชี 180-5-185-13-7  ชื่อบัญชีสถาบันรัชต์ภาคย์
 2. ธ.กสิกรไทย สาขาถนนรามคำแหง เลขที่บัญชี 736-2-73124-5 ชื่อบัญชีสถาบันรัชต์ภาคย์

โดยผ่านช่องทางดังนี้

 • โอนเงิน i Banking
 • โอนเงินผ่านธนาคาร
 • ชำระเงินสดที่เค้าเตอร์ฝ่ายการเงินสถาบันรัชต์ภาคย์ ถนนรามคำแหง 21 กรุงเทพมหานคร
 • รับใบเสร็จรับเงินของสถาบันรัชต์ภาคย์ด้วยตนเองที่เค้าเตอร์ฝ่ายการเงินสถาบันรัชต์ภาคย์

All payments are to be paid into Rajapark Institute account

 1. Bangkok  Bank , Hua Mark Branch , Acct No. 180-5-185-13-7  , Acct Name Rajapark Institute. 
 2. Kasikorn Bank , Ramkhamhaeng Branch , Acct No. 736-2-73124-5 , Acct Name Rajapark Institute

Method of payment

 • iBanking
 • Bank Transfer or bank deposit
 • Paid directly at the main Rajajpark Institute finance office at Ramkhamhaeng 21, Bangkok.
 • Collect the Rajapark Institute receipts personally at the finance office , first floor, Sthapatya Ved Building I