สถาบันรัชต์ภาคย์

กําหนดการพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565

วันซ้อมใหญ่
วันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2566
วันรับจริง
วันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม 2566

ทั้งนี้ ให้บัณฑิตและมหาบัณฑิต มาวัดตัวตัดชุดครุย

ในวันเสาร์ที่ 7-วันอาทิตย์ที่ 8 ตุลาคม 2566

เวลา 09.00-16.00 น.

ณ บริเวณ ชั้น 1 อาคารทรงไทย สถาบันรัชต์ภาคย์

รับแต่งหน้าทำผม