สถาบันรัชต์ภาคย์

Categories
ข่าวประกาศ ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าววิชาการ ภาพกิจกรรม

โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยและการนำเสนอผลงานวิจัย

เนื่องด้วย คณะกรรมการวิจัยร่วมกับฝ่ายวิจัยและพัฒนาสถาบันรัชต์ภาคย์

ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพและการนำเสนองานวิจัย เพื่อเป็นการเพิ่มพูนทักษาะความรู้ความชำนาญด้านการวิจัย และสอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 พฤษภาคม 2557 ทีผ่านมา

Categories
ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศ ภาพกิจกรรม

รวมภาพบรรยากาศงานพิธีรับปริญญาบัตร ประจำปี 2555 ชุดที่ 2

รวมภาพบรรยากาศงานพิธีรับปริญญาบัตร ประจำปี 2555

Categories
ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศ ภาพกิจกรรม

รวมภาพบรรยากาศงานพิธีรับปริญญาบัตร ประจำปี 2555 ชุดที่ 1

รวมภาพบรรยากาศงานพิธีรับปริญญาบัตร ประจำปี 2555