สถาบันรัชต์ภาคย์

Categories
ข่าวประกาศ ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม

สืบสานประเพณีไทยวันสงกรานต์ 2565

สืบสานประเพณีไทยวันสงกรานต์ 2565

หลักสูตรศิลปศาสตร์ สาขาศิลปการจัดการ สถาบันรัชภาคย์ จัดกิจกรรมสรงน้ำพระ และรดน้ำดำหัวขอพรอาจารย์ผู้ใหญ่ เพื่อสืบสานประเพณีไทยฉลองเทศกาลสงกรานต์ หรือวันปีใหม่ไทย 2565
โดยมี คณะอาจารย์ในหลักสูตรฯ ร่วมอวยพรแก่นักศึกษา เพื่อความเป็นสิริมงคล และมีความสุขชุ่มฉ่ำกายใจตลอดปี 2565

Categories
ข่าวประกาศ ข่าวประชาสัมพันธ์

งานสัมมนา “ไทยรวมพลังดับภัยไวรัสโควิด 19 ด้วยการจัดการสุขภาพแบบองค์รวมและฟื้นฟูเศรษฐกิจประชาชน”

งานสัมมนา “ไทยรวมพลังดับภัยไวรัสโควิด 19 ด้วยการจัดการสุขภาพแบบองค์รวม และฟื้นฟูเศรษฐกิจประชาชน”

ในยุคโควิด เราจะ “อยู่เป็น อยู่รอด ได้อย่างไร…” วันอาทิตย์ที่ 19 กันยายน 2564 เวลา 10.00 – 12.00 น. มีคำตอบ!! 
กับ งานสัมมนาเชิงบูรณาการ “ ไทยรวมพลังดับภัยไวรัสโควิด 19 ด้วยการจัดการสุขภาพแบบองค์รวม และฟื้นฟูเศรษฐกิจประชาชน”
พบกับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ที่จะมาร่วมหาทางออกให้กับประชาชนคนไทย ในยุคโควิด19

  • นายแพทย์ คำนวณ อึ้งชูศักดิ์ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ เชี่ยวชาญด้านระบาดวิทยา
  • ดร.ราชวิกรม อาทิตย เจริญรัชต์ภาคย์ อธิการบดีสถาบันรัชต์ภาคย์
  • นาวาอากาศเอก อธิคุณ คงมี ผอ. องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
  • นายแพทยธาริต มงคล นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ครอบครัว
  • คุณศรัณยู ชเนศร์ กรรมการรองเลขาธิการหอการค้าไทย
Categories
ข่าวประกาศ ข่าวประชาสัมพันธ์

สถาบันรัชต์ภาคย์ ร่วมกับ กรมควบคุมโรค จัดงานสัมมนาเชิงบูรณาการ “ไทยรวมพลังดับภับไวรัสโควิด-19 ด้วยการจัดการสุขภาพแบบองค์รวม และฟื้นฟูเศรษฐกิจประชาชน”

สถาบันรัชต์ภาคย์ ร่วมกับ กรมควบคุมโรค จัดงานสัมมนาเชิงบูรณาการ "ไทยรวมพลังดับภับไวรัสโควิด-19 ด้วยการจัดการสุขภาพแบบองค์รวม และฟื้นฟูเศรษฐกิจประชาชน"
สถาบันรัชต์ภาคย์ ร่วมกับ กรมควบคุมโรค จัดงานสัมมนาเชิงบูรณาการ “ไทยรวมพลังดับภับไวรัสโควิด-19 ด้วยการจัดการสุขภาพแบบองค์รวม และฟื้นฟูเศรษฐกิจประชาชน”
วันอาทิตย์ที่ 19 กันยายน 2564
เวลา 10.00 น. – 12.00 น.
ผ่านระบบทีวีออนไลน์
 
Categories
ข่าวประกาศ ข่าวประชาสัมพันธ์

ดร.ราชวิกรม อาทิตย เจริญรัชภาคย์ (อธิการบดี สถาบันรัชภาคย์) ให้สัมภาษณ์วิทยุครอบครัวข่าว ส.ทร.FM 106 MHz. ” โควิด-19 กับการจัดการสุขภาพองค์รวมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี”

ดร.ราชวิกรม อาทิตย เจริญรัชภาคย์ (อธิการบดี สถาบันรัชภาคย์) ให้สัมภาษณ์วิทยุครอบครัวข่าว ส.ทร.FM 106 MHz. " โควิด-19 กับการจัดการสุขภาพองค์รวมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี"

ดร.ราชวิกรม อาทิตย เจริญรัชภาคย์ (อธิการบดี สถาบันรัชภาคย์) ให้สัมภาษณ์ผ่านวิทยุครอบครัวข่าว ส.ทร.FM 106 MHz. ” โควิด-19 กับ การจัดการสุขภาพองค์รวมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี” ในรายการ โค้ชเปลี่ยนชีวิต ปี 5 วันเสาร์ที่ 28 สิงหาคม เวลา 8.009.00 น. กับ อ.เอ Think Plus (ณัฐโภคิน ฤกษ์พล)