Categories
ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศ ข่าวประชาสัมพันธ์

การแข่งขันฟุตบอลรัชต์ภาคย์ลีกคัพครั้งที่ ๑๙ โดยฝ่ายกีฬา ปีการศึกษา ๒๕๕๘

 การแข่งขันฟุตบอลรัชต์ภาคย์ลีกคัพครั้งที่ ๑๙ โดยฝ่ายกีฬา ปีการศึกษา ๒๕๕๘

อธิการบดีสถาบันรัชต์ภาคย์ โดย ดร.ราชวิกรม อาทิตย เจริญรัชต์ภาคย์ ให้การสนับสนุนส่งเสริม โครงการการแข่งขันฟุตบอลรัชต์ภาคย์ลีกคัพครั้งที่ ๑๙ วันพุธที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๙และการแข่งขันฟุตบอลรัชต์ภาคย์ซุปเปอร์ ลีกคัพครั้งที่ ๑๑ วันศุกร์ที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๙ เริ่มแข่งขันเวลา ๑๘.๐๐ น. บริเวณสนามปูนเอนกประสงค์หน้าอาคารทรงไทย สถาบันรัชต์ภาคย์ เลขที่ ๖๘ ซอยนวศรี ๑๐ ถนนรามคำแหง ๒๑ แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ  

Categories
ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศ ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าววิชาการ ภาพกิจกรรม

กิจกรรมการประกวดสุนทรพจน์ ภาษามลายูระดับชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2559

กิจกรรมการประกวดสุนทรพจน์ ภาษามลายูระดับชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2559

เพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมแข่งขันในระดับนานาชาติ ณ ประเทศมาเลเซีย
Categories
ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศ ข่าวประชาสัมพันธ์ งานวิจัย บทความทางวิชาการ ภาพกิจกรรม

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2559 สถาบันรัชต์ภาคย์ ศูนย์ยะลา จัดสอบปกป้องสารนิพนธ์

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2559 สถาบันรัชต์ภาคย์ ศูนย์ยะลา
จัดสอบปกป้องสารนิพนธ์ของนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา จำนวน 9 คน
Categories
ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศ ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม

ภาพงานแถลงข่าวโครงการความร่วมมือทางวิชาการสถาบันรัชต์ภาคย์ กับ MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT

โครงการความร่วมมือทางวิชาการสถาบันรัชต์ภาคย์กับ MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT

ณ อาคารสถาปัตยเวท 1 ชั้น 4 ห้อง412 สถาบันรัชต์ภาคย์ วันเสาร์ ที่ 27 กุมภาพันธุ์ 2559

Categories
ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศ ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม

ภาพข่าวการแข่งขันกีฬา(สี)ภายในสถาบันรัชต์ภาคย์ครั้งที่ ๑๙

ภาพข่าวการแข่งขันกีฬา(สี)ภายในสถาบันรัชต์ภาคย์ครั้งที่ ๑๙ “ น้ำจิตน้ำใจเกมส์”  ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

สถาบันรัชต์ภาคย์ โดยฝ่ายกีฬาและชาวสถถาบันรัชต์ภาคย์ร่วมกันจัดการแข่งขันกีฬา(สี)ภายในสถาบันรัชต์ภาคย์ครั้งที่ ๑๙ “น้ำจิตน้ำใจเกมส์” วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐น.-๑๗.๐๐น. ณ สนามกีฬาภายในสถาบันรัชต์ภาคย์ เลฃที่ ๖๘ ซอยนวศรี ๑๐ ถนนรามคำแหง ๒๑ แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๑๐ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘  แ บ่งออกเป็น ๒ สี คือ สีเหลือง และ สีเขียว