สถาบันรัชต์ภาคย์

Categories
ข่าวกิจกรรม ภาพกิจกรรม

งานประทีบบูชาอยุธยารำลึก ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง

ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2561 ณ อาคารทรงไทย สถาบันรัชต์ภาคย์

Categories
ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศ ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม

ทอดกฐินสามัคคีและปลูกต้นศรีมหาโพธิ์ สถาบันรัชต์ภาคย์ โครงการบริหารการจัดการเพื่อการพัฒนายุคใหม่

วันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2559 ทอดกฐินสามัคคีและปลูกต้นศรีมหาโพธิ์ สถาบันรัชต์ภาคย์ โครงการบริหารการจัดการเพื่อการพัฒนายุคใหม่

Categories
ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศ ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าววิชาการ ภาพกิจกรรม

รัชต์ภาคย์ โชว์ผลงานประชุมวิชาการ 2016 ระดับนานาชาติ

    รัชต์ภาคย์ โชว์ผลงานประชุมวิชาการ 2016 ระดับนานาชาติ

 

คณะอาจารย์จากสถาบันรัชต์ภาคย์ ดร.พิชัย  ทรัพย์เกิด, ดร.ชนินทร์ วิชชุลตา, รองศาสตราจารย์ สุขจิตต์ ณ นคร, ดร.ญานกร โท้ประยูร,

Categories
ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศ ภาพกิจกรรม

ภาพข่าวประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องยุทธศาสตร์การพัฒนานิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาจัดโดย สกอ.

ภาพข่าวประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องยุทธศาสตร์การพัฒนานิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาจัดโดย สกอ.

           สถาบันรัชต์ภาคย์โดยอธิการบดี ดร.ราชวิกรม อาทิตย เจริญรัชต์ภาคย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร อาจารย์วราภรณ์ เจริญรัชต์ภาคย์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ดร.ประวิทย์ ทองศรีนุ่น ให้การส่งเสริมการพัฒนานักศึกษา มอบหมายให้รักษาการผู้อำนวยการสำนักบริหารกิจการ