สถาบันรัชต์ภาคย์

Categories
ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศ ข่าวประชาสัมพันธ์

สถาบันรัชต์ภาคย์ จัดโครงการ “ไทยรวมพลังสมุนไพรดับภัย Covid-19” มอบชุดน้ำสมุนไพร โรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์

สถาบันรัชต์ภาคย์ จัดโครงการ “ไทยรวมพลังสมุนไพรดับภัย Covid-19” มอบชุดน้ำสมุนไพร โรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์

วันที่ 28 กรกฏาคม 2564  ดร.วรรณธนพล หิรัญบูรณะ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และ ว่าที่ร้อยตรี ทวีศักดิ์ แสงเงิน รักษาการคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ผู้แทนจากสถาบันรัชต์ภาคย์ และ มูลนิธิธรรมาภิวัตน์ จัดโครงการ “ไทยรวมพลังสมุนไพรดับภัย Covid-19” มอบชุดน้ำสมุนไพรขิงกระชายขาว ผสมน้ำผึ้งมะนาว จำนวน 3,000 ขวด ซึ่งมีสรรพคุณ
– ช่วยทำให้ภูมิคุ้มกันแข็งแรง
– ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อไวรัสในร่างกาย
– ช่วยฆ่าเชื้อโรคที่เกิดจากการติดเชื้อหรืออักเสบในร่างกาย
– ช่วยบำรุงธาตุ บำรุงกำลัง ช่วยบำรุงไต
– บำรุงกระดูกเพราะมีแคลเซียมสูง
– บำรุงสมอง เพราะช่วยให้เลือดไหลเวียนได้ดีขึ้น
– ช่วยปรับสมดุลของฮอร์โมนและความดันโลหิต
– ช่วยป้องกันไทรอยด์เป็นพิษ
ให้แก่ บุคลากรทางการแพทย์ผู้ปฏิบัติหน้าที่  และผู้ติดเชื้อ ณ โรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์ อาคาร มรว.สุวพรรณ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ทั้งนี้ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ โดยมีเจ้าหน้าที่ รพ.ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น 
Categories
ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศ ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม

ภาพ การแข่งขันหมากรุกสากล สถาบันรัชต์ภาคย์ ครั้งที่ 1

ภาพ การแข่งขันหมากรุกสากล สถาบันรัชต์ภาคย์ ครั้งที่ 1

ภาพการแข่งขันหมากรุก สถาบันรัชต์ภาคย์ ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมใหญ่ วันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 มีผู้เข้าร่วมแข่งขัน 110 คน

Categories
ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศ ข่าวประชาสัมพันธ์

การแข่งขันหมากรุกสากล สถาบันรัชต์ภาคย์ ครั้งที่ 1

การแข่งขันหมากรุกสากล สถาบันรัชต์ภาคย์ ครั้งที่ 1

RajaparkPosterFinal

การแข่งขันหมากรุกสากล สถาบันรัชต์ภาคย์ ครั้งที่ 1

28 มีนาคม 2564

กฎระเบียบทั่วไป

สถาบันรัชต์ภาคย์ขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมการแข่งขัน หมากรุกสากล สถาบันรัชต์ภาคย์ ครั้งที่ 1 โดยการแข่งขันมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 การแข่งขันครั้งนี้ไม่ได้จากัดอายุผู้เข้าร่วมแข่งขัน ผู้ที่สนใจสามารถเข้าแข่งขันได้ ตามประเภทการแข่งขันดังนี้

  • การแข่งขันคิดเรตติ้งตามเกณฑ์ FIDE (A FIDE Rated Tournament)
  • การแข่งขันตามช่วงอายุ (Age Group Tournament)
  • รุ่นอายุต่ากว่า 8 ปี (เกิดในปี พ.ศ. 2556 หรืออายุต่ากว่า)
  • รุ่นอายุต่ากว่า 10 ปี (เกิดในปี พ.ศ. 2554 หรืออายุต่ากว่า)
  • รุ่นอายุต่ากว่า 12 ปี (เกิดในปี พ.ศ. 2552 หรืออายุต่ากว่า)
  • รุ่นอายุต่ากว่า 16 ปี (เกิดในปี พ.ศ. 2548 หรืออายุต่ากว่า)

หมายเหตุ

  • การแข่งขันคิดเรตติ้งตามเกณฑ์ FIDE (A FIDE Rated Tournament) เปิดสาหรับผู้เล่นในทุกช่วงอายุที่มี FIDE ID
  • การแข่งขันตามช่วงอายุนั้น จากัดสาหรับผู้เล่นที่เกิดในปี พ.ศ. 2548 หรืออายุต่ำกว่า และการแข่งขันจะไม่คิดเรตติ้งตามเกณฑ์ของ FIDE ดังนั้นผู้เข้าร่วมการแข่งขันไม่จาเป็นจะต้องมี FIDE ID

สถานที่จัดการแข่งขัน

          การแข่งขันจัดขึ้นที่ สถาบันรัชต์ภาคย์ เลขที่ 68 ซอยรามคาแหง 21 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานครฯ 10310 ห้องที่ใช้จัดการแข่งขันมีพื้นที่กว้างขวาง สะดวกสบายสาหรับการเล่น และยังมีพื้นที่นั่งรอสาหรับแขก นอกจากนี้ยังมีโรงอาหารให้ผู้เล่นและแขกสามารถพักรับประทานอาหารกลางวันได้อีกด้วย

ตารางการแข่งขัน

          8.00 – 8.30 เริ่มลงทะเบียนการแข่งขัน

          9.00 ประชุมเพื่ออธิบายกฏกติกาต่างๆ

          9.15 แข่งขันรอบที่ 1

          10.15 แข่งขันรอบที่ 2

          11.15 แข่งขันรอบที่ 3

          *****พักรับประทานอาหารกลางวัน*****

          13.00 แข่งขันรอบที่ 4

          14.00 แข่งขันรอบที่ 5

          15.00 แข่งขันรอบที่ 6

          16.00 ประกาศผลและพิธีมอบถ้วยรางวัล

ขั้นตอนการสมัคร

          1). กรอกใบสมัครผ่านช่องทางออนไลน์

          การแข่งขันตามช่วงอายุ : https://form.jotform.me/210668591292462

          การแข่งขันคิดเรตติ้งตามเกณฑ์ FIDE : https://form.jotform.me/210668563607461

การแข่งขันตามช่วงอายุ
การแข่งขันคิดเรตติ้งตามเกณฑ์ FIDE

   2) หลังจากที่ท่านได้กรอกใบสมัครผ่านช่องทางออนไลน์สำเร็จ ท่านจะได้รับอีเมล์ตอบ      กลับเกี่ยวกับอัตราค่าสมัครและขั้นตอนการชาระค่าสมัครในอีเมล์ของท่านภายใน  24         ชั่วโมง

 3) หลังจากชาระค่าสมัครเรียบร้อยแล้ว ขอความกรุณาแจ้งให้ทางเราทราบผ่านทางอีเมล์

 4) ท่านจะได้รับการยืนยันว่าสมัครเข้าร่วมการแข่งขันหลังจากชาระค่าสมัครแล้วเท่านั้น

 

อัตราค่าสมัคร

          ค่าสมัคร 800 บาท สาหรับผู้สมัครที่ชาระภายในวันที่ 21 มีนาคม 2564

          ค่าสมัคร 1,000 บาท สาหรับผู้สมัครที่ชาระระหว่างวันที่ 22 – 26 มีนาคม 2564

          ค่าสมัคร 1,200 บาท สาหรับผู้สมัครที่ ชาระในวันเสาร์ ที่ 27 มีนาคม 2564

*** ทางผู้จัดจะคืนค่าสมัครเข้าร่วมการแข่งขันให้กับผู้สมัครที่ลงทะเบียนและชาระเงิน ที่ทาการยกเลิกการสมัครแข่งขันภายในวันที่ 21 มีนาคม 2564 ทั้งนี้หากผู้สมัครทาการยกเลิกหลังจากวันที่ 21 มีนาคม 2564 ทางผู้จัดจะไม่คืนเงินในทุกกรณี ***

รางวัล

          รางวัลสาหรับการแข่งขันคิดเรตติ้งตามเกณฑ์ของ FIDE จะมีรางวัลเป็นเงินสดและดังต่อไปนี้

          รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงิน 5,000 บาท

          รางวัลรองชนะเลิศลาดับที่ 1 ได้รับเงิน 3,500 บาท

          รางวัลรองชนะเลิศลาดับที่ 2 ได้รับเงิน 2,500 บาท

          รางวัลผู้เล่นเยาวชนดีเด่น (สำหรับผู้สมัครที่เกิดในปี พ.ศ. 2546 หรือ อายุต่ำกว่า) ได้รับเงิน 1,500 บาท

          รางวัลผู้เล่นสัญชาติไทยดีเด่น ได้รับเงิน 1,500 บาท

 

* หมายเหตุ ผู้เล่นคนเดียวกันไม่สามารถได้รับรางวัลมากกว่าหนึ่งประเภทได้ หากผู้เล่นมีคุณสมบัติที่สามารถรับได้ทั้งสองรางวัล ผู้เล่นจะได้รับรางวัลที่มีมูลค่ามากกว่าเพียงหนึ่งรางวัลเท่านั้น

 

รางวัลสาหรับการแข่งขันตามช่วงอายุ จะมีรางวัลดังต่อไปนี้

          ถ้วยรางวัลชนะเลิศ

          ถ้วยรางวัลรองชนะเลิศลาดับที่ 1

          ถ้วยรางวัลรองชนะเลิศลาดับที่ 2

          ถ้วยรางวัลผู้เล่นหญิงดีเด่น

          เหรียญรางวัลรองชนะเลิศลาดับที่ 3 และ 4

          ประกาศนียบัตรสาหรับผู้เข้าร่วมแข่งขันทุกคน

          * หมายเหตุ : ผู้จัดไม่สามารถเตรียมประกาศนียบัตรสาหรับผู้เข้าร่วมการแข่งขันที่สมัคร   ในช่วงเวลา 3 วัน ก่อนการแข่งขันได้ หากท่านต้องการประกาศนียบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน   กรุณาทาการสมัครและชาระค่าสมัครก่อนวันดังกล่าว

          ถ้วยรางวัลทีมโรงเรียนดีเด่นลาดับที่ 1, 2 และ 3

          * หมายเหตุ : จะต้องเป็นทีมที่มาจากโรงเรียนนานาชาติ โรงเรียนสองภาษา หรือโรงเรียน   รัฐบาล โดย แต่ละทีมจะต้องมีสมาชิกอย่างน้อย 5 คน จึงจะสามารถรับรางวัลได้

 

 

ระบบการแข่งขัน

  • ประเภทการแข่งขันคิดเรตติ้งตามเกณฑ์ของ FIDE ใช้ระบบเวลา 15+10 กล่าวคือ ผู้เล่นแต่ละฝั่งจะได้รับเวลาฝั่งละ 15 นาที โดยจะได้รับเวลาเพิ่ม 10 วินาทีต่อการเดินหมากหนึ่งครั้ง
  • ประเภทการแข่งขันตามช่วงอายุ ใช้ระบบเวลา 25+0 กล่าวคือ ผู้เล่นแต่ละฝั่งจะได้รับเวลาฝั่งละ 25 นา

          โดยไม่ได้รับเวลาเพิ่มต่อการเดินหมากหนึ่งครั้ง

การแข่งขันทั้งสองประเภท จะทาการแข่งขันทั้งหมด 6 รอบ โดยใช้ระบบ SWISS ในการแข่งขันและการจับคู่ โดยหัวหน้ากรรมการจะเป็นผู้ประกาศ Tie- Breaks ก่อนการแข่งขันจะเริ่มต้นขึ้น

 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

อีเมล์ : Kobngern1997@gmail.com

โทร. 096-328-6819 (ภาษาไทย)

Categories
ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศ ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ ด้านการวิจัย

สัมมนาวิถีใหม่การท่องเที่ยวไทย (The seminar on new way for Thailand’s tourism)

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาศิลปการจัดการ สถาบันรัชต์ภาคย์ หลักสูตรสมัยใหม่ที่เน้นการพัฒนานักศึกษาให้เป็นสุดยอดนักบริหารจัดการยุคใหม่ จัดโครงการ “สัมมนาวิถีใหม่การท่องเที่ยวไทย” (The seminar on new way for Thailand’s tourism)” ณ ริชเช่ หัวหิน และอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จ.ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 10-11 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา ในการนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุวัฒน์ วัฒนวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ สถาบันรัชต์ภาคย์ เป็นประธานเปิดโครงการ นำจัดกิจกรรมโดย ดร.วรรณธนพล หิรัญบูรณะ ประธานหลักสูตร ว่าที่ร้อยตรีทวีศักดิ์  แสงเงิน รักษาการคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย อาจารย์จีรพรรณ์ จันทร์วิเชียร ผู้อำนวยการบริหารหลักสูตร คณาจารย์และนักศึกษาในหลักสูตร ร่วมการสัมมนากว่า 90 คน

          กิจกรรมสำคัญของโครงการนี้ ประกอบไปด้วยการเสวนา “การท่องเที่ยวยุควิถีใหม่ New Normal โอกาส และความท้าทาย” โดย นายมนตรี ชูภู่ รองนายกเทศบาลเมืองหัวหิน และ นายสมหมาย ปานทอง ประธานกำนันผู้ใหญ่บ้าน จ.ประจวบคีรีขันธ์ บุคคลสำคัญในพื้นที่มาร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ อาจารย์ ดร.ปิย สุดิสุสดี ผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยวร่วมเสวนา กิจกรรมการเรียนรู้และศึกษาดูงาน ณ อุทยานนานาชาติสิรินธร และกิจกรรมปลูกป่าและปล่อยพันธ์สัตว์น้ำ สวนป่าชายเลนทูลกระหม่อม

          ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนานศ.ให้เป็นสุดยอดนักบริหารจัดการยุคใหม่ ทั้งด้านการจัดการความรู้เชิงบูรณาการการท่องเที่ยวแบบ new nomal ด้านทักษะการเป็นผู้นำ ทักษะการจัดการและการแก้ไขปัญหาภายใต้สถานการณ์ปัจจุบัน และการบริการวิชาการทางสังคม เพื่อสร้างจิตสำนึกดี และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคมต่อไป