สถาบันรัชต์ภาคย์

Categories
ข่าวประกาศ ข่าวประชาสัมพันธ์

รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธ์เข้าร่วมงานพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปี 2555

นักศึกษาที่ไม่เข้าร่วมการซ่อมรับปริญญา ในวันที่ 9 จะไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมงานพิธีประสาทปริญญาบัตร