สถาบันรัชต์ภาคย์

Categories
ข่าวประกาศ ข่าวประชาสัมพันธ์

รายละเอียดชุดครุยใหม่ปี 2555

ระเบียบ  ว่าด้วยครุยวิทยฐานะและเข็มวิทยฐานะ

ครุยวิทยฐานะและเข็มวิทยฐานะของสถาบันรัชต์ภาคย์ เป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดลักษณะ ชนิด ประเภท และส่วนประกอบของครุยวิทยฐานะและเข็มวิทยฐานะของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2549 (ฉบับที่2) พ.ศ.2555 รายละเอียดต่อไปนี้

Categories
ข่าวประกาศ ข่าวประชาสัมพันธ์

รับจองสถานที่ขายของที่ระลึกและขายดอกไม้แสดงความยินดี

รับจอง สถานที่ขายของที่ระลึกและขายดอกไม้แสดงความยินดี ในวันพิธีประสาทปริญญาบัตรภายในสถาบัน จำนวน 3 ร้าน
Categories
ข่าวประกาศ ข่าวประชาสัมพันธ์

รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธ์เข้าร่วมงานพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปี 2555

นักศึกษาที่ไม่เข้าร่วมการซ่อมรับปริญญา ในวันที่ 9 จะไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมงานพิธีประสาทปริญญาบัตร